Αρχική
Συντελεστές PDF Εκτύπωση E-mail
 

ISSN : 1790-1782

Έκδοση:

Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Διεύθυνση:
Τασούλα Τσιλιμένη,
Καθηγήτρια Π.Θ.

 

Επιμέλεια Κειμένων:
Τασούλα Τσιλιμένη,
Καθηγήτρια Π.Θ.

 

Συντακτική/επιστημονική επιτροπή:

Βασίλειος Δ. Αναγνωστόπουλος,
Ομότιμος Καθηγητής ΠΤΠΕ. Παν. Θεσσαλίας

Αλεξάνδρα Ζερβού,
Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕΣ Παν. Αιγαίου

Μένη Κανατσούλη,
Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ Παν. Αθηνών

Ανδρέας A. Καρακίτσιος,
Καθηγητής ΤΕΠΑΕ Α.Π. Θεσσαλονίκης

Κική Λαλαγιάννη,
Καθηγήτρια Παν. Κορίνθου

Τασούλα Τσιλιμένη,
Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Παν. Θεσσαλίας

Αναστασία Οικονομίδου,
Αν. Καθηγήτρια Παν. Θράκης

Σοφία Γαβριηλίου,
Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Γιάννης Παπαδάτος,
Επικ. Καθηγητής ΤΕΠΕΑΣ Παν. Αιγαίου

Αγγελική Γιαννικοπούλου,
Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ

Δημήτρης Πολίτης,
Επικ. Καθηγητής Παν. Πατρών