Αρχική Τεύχος 13 Και τι μου χρειάζεται εμένα η Συγκριτική Παιδική Λογοτεχνία;
Και τι μου χρειάζεται εμένα η Συγκριτική Παιδική Λογοτεχνία; PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Παναού Πέτρος   
Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2011 20:21

«Και τι μου χρειάζεται εμένα η Συγκριτική Παιδική Λογοτεχνία;»
Η Συγκριτική Παιδική Λογοτεχνία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και η ‘απείρως ποικιλόμορφη, αμφίδρομη πάλη
της ομοιομορφίας με τη διαφορετικότητα’

Πέτρος Πανάου
Επίκουρος Καθηγητής Παιδικής Λογοτεχνίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 

Περίληψη

Το κείμενο επιχειρεί μια εισαγωγή στο συγκριτικό γνωστικό πεδίο και τις πολλαπλές χρήσεις κι εφαρμογές του, δίνοντας έμφαση στη σημασία και το ρόλο του μέσα στο παγκοσμιοποιημένο συγκείμενο της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας. Ο συγγραφέας του άρθρου πιστεύει πως, καθώς αυξάνεται ο όγκος της έρευνας, των δημοσιεύσεων και των συνεδρίων που εστιάζονται σε θέματα που σχετίζονται με τη συγκριτική μελέτη της παιδικής λογοτεχνίας, όλο και περισσότεροι μελετητές θα προστίθενται στη διεθνή κοινότητα ακαδημαϊκών, συγγραφέων, εικονογράφων, μεταφραστών, εκπαιδευτικών, εκδοτών και βιβλιοθηκονόμων που συμφωνούν πως αυτό που συμβαίνει σε μια ‘εθνική λογοτεχνία’ δεν είναι πλέον δυνατό να μελετάται ή να εξελίσσεται αγνοώντας το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, ή σε γλωσσικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές και άλλες κοινότητες που συνυπάρχουν μέσα στην ίδια χώρα. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, αν επιθυμούμε να αποκτήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πεδίου της παιδικής λογοτεχνίας, χρειάζεται να απλώσουμε μεγαλύτερα, πιο συγκριτικά, δίχτυα. Απαντώντας το ερώτημα στον τίτλο (‘Και τι μου χρειάζεται εμένα η Συγκριτική Παιδική Λογοτεχνία;’) το παρόν κείμενο επισημαίνει ποικίλες ‘χρήσεις’ του συγκριτικού εργαλείου/ πεδίου, με πιο σημαντική την προοπτική που παρέχει για ‘ξεκλείδωμα’ της πολιτισμικής μάχης ανάμεσα στην ομοιομορφία και τη διαφορετικότητα, η οποία τόσο έντονα χαρακτηρίζει τους σύγχρονους παγκόσμιους και τοπικούς πολιτισμούς.

 

Κατεβάστε το άρθρο 

 

“What do Ι need Comparative Children’s Literature for?”
Comparative Children’s Literature in the age of globalization
and ‘the infinitely varied mutual contest
of sameness and difference’


Petros Panaou
Assistant Professor of Children’s Literature
University of Nicosia

 

Abstract

 

This text is an introduction to the comparative field and its multiple uses and functions, emphasizing its important role within the globalized context of contemporary children’s literature. As more and more groundbreaking research, publications, and conferences focus on issues that pertain to Comparative Children’s Literature, the author of this article believes that more and more experts will be joining the international community of scholars, authors, illustrators, translators, educators, publishers, and librarians who agree that what happens in one ‘national literature’ can no longer be studied or developed in isolation from what takes place in the rest of the world; or indeed from what takes place in other linguistic, cultural, religious and other communities within the same country. In the age of globalization, if we want to grasp the whole picture, we need to cast a much wider, more comparative net. Answering the title’s question--“What do Ι need Comparative Children’s Literature for?”--the present article points out various ‘uses’ of the comparative field/ tool, stressing that its most important use is its potential to ‘unlock’ the cultural battles between sameness and difference that are so characteristic of contemporary global and local cultures.

Download article

 

 

LAST_UPDATED2