Αρχική Τεύχος 13 Globalization and the Picture Book
Globalization and the Picture Book PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Susan Stan   
Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2011 20:46
Παγκοσμιοποίηση και Παιδικό Εικονογραφημένο Βιβλίο

Susan Stan
Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας
Central Michigan University

(Μετάφραση: Πέτρος Πανάου)

Περίληψη
 
Διαχρονικά, τα παιδικά βιβλία θεωρούνται μέσα αναπαράστασης και μετάδοσης του πολιτισμού μιας κοινωνίας. Τα πολιτισμικά στοιχεία που συνήθως εκπροσωπούνται σε ένα εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο προέρχονται από την κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα στη συγκεκριμένη κοινωνία, και θεωρούνται ταυτόσημα με τον εθνικό πολιτισμό. Η συγγραφέας αυτού του άρθρου υποστηρίζει ότι, ακόμα κι αν δεχτούμε πως αυτές κάποτε υπήρχαν, δεν υφίστανται πλέον εθνικές παιδικές λογοτεχνίες. Στηριζόμενη στις πολιτισμικές θεωρίες του Stuart Hall, η Susan Stan εισηγείται ότι η παγκοσμιοποίηση της βιομηχανίας του παιδικού βιβλίου έχει ενθαρρύνει την ανάδυση τόσο παγκοσμιοποιημένων όσο και τοπικών λογοτεχνιών, οι οποίες αντικαθιστούν τις εθνικές. Πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούν κάποιοι εκδότες, σε συνδυασμό με συγκεκριμένα παραδείγματα εικονογραφημένων βιβλίων από διάφορες χώρες, καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός νέου, παγκοσμιοποιημένου πολιτισμού σε εικονογραφημένα βιβλία για παιδιά, τα οποία προορίζονται για ομαλή και απρόσκοπτη διακίνηση διαμέσου εθνικών συνόρων. Αυτός ο παγκοσμιοποιημένος πολιτισμός δε συναντάται σε κανένα πραγματικό μέρος στον κόσμο, αν και περιλαμβάνει αρκετά στοιχεία από το μαζικό Αμερικανικό πολιτισμό, χωρίς να είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Αμερική αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αγορές για τους εκδότες. Παράλληλα με την εμφάνιση αυτών των παγκοσμιοποιημένων βιβλίων, κάνουν την εμφάνισή τους εικονογραφημένα βιβλία για παιδιά που αντιπροσωπεύουν πολιτισμούς από περιφερειακές ομάδες, τα οποία δεν ενισχύουν αλλά αντίθετα αμφισβητούν την κυρίαρχη εθνική ταυτότητα της παιδικής λογοτεχνίας σε κάθε χώρα.  
 
 
 
Globalization and the Picture Book

Susan Stan
Professor of English
Central Michigan University

Abstract

Children’s books have long been considered vehicles that both embody and transmit the culture of a society. Usually the cultural aspects represented in a picture book are those of a country’s dominant cultural group, which is perceived as synonymous with the national culture.  The writer of this article suggests that a national literature for children no longer exists, if it ever did. Further, following cultural theorist Stuart Hall’s lead, the writer suggests that globalization of the children’s book industry has prompted the emergence of both global and local literatures in place of a national literature.  Information on some publishers’ practices, together with salient examples of picture books from several countries, demonstrate the emergence of a new global culture in picture books that are intended to move seamlessly across national borders. This global culture cannot be found anywhere on the globe, although it does include many of the characteristics of mainstream American culture, which not coincidentally represents a large market for book publishers. Simultaneously to the appearance of these global books is the appearance of children’s picture books that embody the cultures of non-mainstream groups within a given country, the presence of which challenges rather than reinforces the national identity of that country’s literature for children.
 
 
LAST_UPDATED2