Αρχική Τεύχος 13 Ζητήματα που απασχολούν τη Μετάφραση της Παιδικής Λογοτεχνίας
Ζητήματα που απασχολούν τη Μετάφραση της Παιδικής Λογοτεχνίας PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Έλενα Ξένη   
Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2011 20:51

Ζητήματα που απασχολούν τη Μετάφραση της Παιδικής Λογοτεχνίας

Έλενα Ξένη
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στη Διδακτική της Γλώσσας
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περίληψη

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν τη μελέτη της Μετάφρασης της Παιδικής Λογοτεχνίας (ΜΠΛ). Επιχειρώντας μια ιστορική αναδρομή από τα χρόνια που η ΜΠΛ υπήρξε άγνωστο ή υποτιμημένο επιστημονικό αντικείμενο στους ακαδημαϊκούς αλλά και μη ακαδημαϊκούς κύκλους, μέχρι και τα χρόνια στα οποία υπήρξε αντικείμενο σοβαρής συζήτησης και αυτόνομη επιστημονική κατεύθυνση, το παρόν κείμενο σκιαγραφεί ζητήματα που έχουν απασχολήσει έντονες συζητήσεις εντός και εκτός του πεδίου των Μεταφραστικών Σπουδών. Ο ιεραποστολικός ρόλος της ΜΠΛ και το θεωρητικό της πλαίσιο, η αφάνεια του μεταφραστή, καθώς και οι χαμηλές του απολαβές, προφίλ και δικαιώματα, η μεταφρασιμότητα και μη μεταφρασιμότητα, η ιδεολογία, η λογοκρισία, η χειραγώγηση, και η αμφισημία είναι κάποια διαχρονικά ζητήματα από το χώρο της ΜΠΛ τα οποία μελετώνται ακολούθως. Τέτοια θέματα είχαν σοβαρό αντίκτυπο στη διδικασία της ΜΠΛ, αλλά και στους βασικούς παράγοντες στο εν λόγω συγκείμενο: το παιδί-αναγνώστη, το μεταφραστή, το μεταφρασμένο κείμενο, τη διαδικασία της μετάφρασης, το συγγραφέα, τον εκδότη, κλπ. Το παρόν κείμενο εντάσσεται στις προσπάθειες που καταβάλλονται από τη διεθνή κοινότητα των μελετητών, μεταφραστών, συγγραφέων, εκδοτών και άλλων φορέων που ενδιαφέρονται ή εμπλέκονται στη διαδικασία της ΜΠΛ, προκειμένου να ‘φωτιστεί’ η ΜΠΛ και να αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο επιστημονικό πεδίο, αλλά και ο μεταφραστής να κερδίσει την θέση που του αξίζει στην κοινωνία και την ιστορία.

 Κατεβάστε το άρθρο 

 

Issues of Concern in the Study of Children’s Literature Translation
 
Elena Xeni
Teaching Staff – Language Pedagogy
Department of Education, University of Cyprus
 
Summary
The present paper focuses on issues of concern in the study of Children’s Literature Translation (ChLT). Attempting an overview from the years when ChLT was much ignored in the academic and non-academic world to the years that attention is paid to ChLT as a scientific field in its own right, the present paper illustrates issues that have generated intense and ongoing discussions. Issues such as the missionary role of ChLT, the theoretical framework of ChLT, the translator’s invisibility, low status, profile and royalties, translatability vs. untranslatability, ideology, censorship, manipulation, and ambivalence are visited in this paper. These issues have had a deep impact on key ChLT actors, processes, and products: the child-reader, the translator, the translated text, the translation process, the author, the publisher, etc.

The present text is a modest attempt to join efforts with the international community of scholars, translators, authors, children readers, publishers and other parties with an interest in ChLT, so as for the field to be given its merit in Translation, Comparative, Literary and Interdisciplinary Studies and for the translator –who had for long been much invisible and undervalued –to gain the place s/he deserves in history and society.

Download article

LAST_UPDATED2