Αρχική Υποβολή Κειμένων
Υποβολή Κειμένων PDF Εκτύπωση E-mail

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα άρθρα τους (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα), σε μορφή MS Word, στο περιοδικό:

Με e-mail στη διεύθυνση:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Τα άρθρα που αποστέλλονται προς κρίση και δημοσίευση θα πρέπει να έχουν την παρακάτω μορφή:

1.Μορφή κειμένου: word document. Το άρθρο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15 σελίδες

2. Γραμματοσειρά: Times New Roman, 12

3. Διάστιχο: μονό

4. Διαστάσεις σελίδας: αριστερά-δεξιά: 3cm, επάνω-κάτω 4cm

5. Στην πρώτη σελίδα του άρθρου θα πρέπει να αναφέρονται κατά σειρά:


α. Ο τίτλος του άρθρου, στοιχισμένος στο κέντρο, 14 έντονα (bold)
β. Από κάτω, επίσης στοιχισμένο στο κέντρο, μετά από κενό 1 σειράς, το όνομα και το επώνυμο του/της συγγραφέα, 12 έντονα (bold)

γ. Ιδιότητα (π.χ. καθηγητής στην Παιδική Λογοτεχνία, ερευνητής στο Ε.Κ.Ε., κ.λπ), 12 έντονα (bold)
δ. Κάτω από την ιδιότητα ο φορέας, τον οποίο εκπροσωπεί ο/η συγγραφέας (π.χ. Πανεπιστήμιο, ερευνητικό κέντρο), 12 έντονα (bold)
ε. Κενό 2 στίχους
στ.
Η δομή που θα πρέπει να έχουν τα προς υποβολή επιστημονικά άρθρα, θα πρέπει να είναι η ακόλουθη:

Περίληψη

Εισαγωγή

Το βασικό κείμενο του άρθρου, στο οποίο θα αναπτύσσεται το θέμα, η μεθοδολογία κ.λπ.

Επίλογος

Βιβλιογραφία (ελληνόγλωσση-ξενόγλωσση)

Σημειώσεις:

1.Οι παραπάνω τίτλοι θα πρέπει να είναι γραμμένοι στο κέντρο με γραμματοσειρά 12 (bold). Το υπόλοιπο κείμενο θα πρέπει να είναι στοιχισμένο δεξιά και αριστερά. Οι παράγραφοι στο κείμενο θα πρέπει να έχουν εσοχή 1 cm. Εφόσον υπάρχουν τίτλοι για ενότητες, θα πρέπει να έχουν στοίχιση στο κέντρο, γραμματοσειρά 12, bold.

2. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραθέματα: γραμματοσειρά 11, πλάγια, από πάνω και από κάτω κενό 1 στίχος. Εισαγωγικά: « » για παραθέσεις, ' ' για όρους και για μικρά αποσπάσματα μέσα στο κείμενο κ.λπ.

Αναφορές, υποσημειώσεις, βιβλιογραφία

Το περιοδικό χρησιμοποιεί το αμερικανικό σύστημα αναφορών
APA: μέσα στο κείμενο σε παρένθεση και τελική Βιβλιογραφία.


Αν όμως υπάρχουν και υποσημειώσεις (συμπληρωματικές, επεξηγηματικές), αυτές θα ακολουθούν αύξοντα αριθμό και θα παρατίθενται στο κάτω μέρος της σελίδας.


Αναφορές:
(Bourdieu, 1963), για αναφορές με συγκεκριμένη σελίδα/σελίδες: (Bourdieu, 1963:32-33), για πολλούς συγγραφείς ενός βιβλίου/άρθρου: (Bourdieu & Passeron, 1964), για αναφορές σε πολλά έργα: (Montandon 2003, Brunel 2000), (Μontandon 2003:17, Brunel 2000:29-30).Βιβλιογραφία
:

-Βιβλία:

Καρακίτσιος, Α. (2002). Σύγχρονη παιδική ποίηση. Αθήνα: Σύγχρονοι Ορίζοντες.

Appleyard, J. A. (1994). Becoming a reader: The experience of fiction from childhood to adulthood. New York: Cambridge University Press.

-Βιβλία μεταφρασμένα:

Nodelman, P. (2009). Λέξεις για τις εικόνες: Η αφηγηματική τέχνη του εικονογραφημένου βιβλίου (Π. Πανάου, Μτφρ., Τ. Τσιλιμένη, Επιμ.). Αθήνα: Πατάκης.

-Κεφάλαια σε βιβλία:

Μερακλής, Μ. (1995). Η κοινωνία του παραμυθιού. Στο Β. Δ. Αναγνωστόπουλος & Κ. Λιάπης, (Επιμ.), Λαϊκό παραμύθι και παραμυθάδες στην Ελλάδα. Αθήνα: Καστανιώτης.

Rosenblatt, L. M. (1993). The literary transaction: Evocation and response. In K. E. Holland, R. A. Hungerford, & S. B. Ernst (Eds.), Journeying: Children responding to literature (pp. 6-23). Portsmouth, NH: Heinemann.

-Άρθρα σε έντυπα περιοδικά:

Tsilimeni, T., & Panaou, P. (2011). Poetry for young people in Greece: Themes, forms, types and trends. Bookbird, 2(49), 1724.

Turner, J. C. (1995). The influence of classroom contexts on young children’s motivation for literacy. Reading Research Quarterly, 30, 410–441.

-Άρθρα σε ηλεκτρονικά περιοδικά:

Γκίβαλου-Κατσίκη, Α.(2015). Βιωμένη πραγματικότητα, μαρτυρία και ιστορία στο νεότερο παιδικό και εφηβικό λογοτεχνικό βιβλίο. Κείμενα, 21. Ανακτήθηκε 9 Νοεμβρίου 2015, από http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=338:21-gkivalou&catid=65:-21&Itemid=101

-Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων:

Θεοδώρου, Ρ. (2007). Βιωσιμότητα των επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης. Στο Α.

Κατσιρίκου (επιμ.), Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαμόρφωση της σημερινής & της

μελλοντικής βιβλιοθήκης: 16ο Πανελλήνιο συνέδριο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, 1-3 Οκτωβρίου

2007: Πρακτικά (σ. 281-292). Αθήνα: Σταμούλης.

Σημειώσεις:

1. Η κάτω εσοχή στη 2η σειρά της βιβλιογραφικής αναφοράς, 1cm

2. Περισσότερες διευκρινίσεις για το βιβλιογραφικό σύστημα ΑΡΑ μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο http://www.apastyle.org/

ή (στα ελληνικά): https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/APA_Guide.pdf


3.Στην περίπτωση που το κείμενο συνοδεύεται από εικόνες παρακαλούμε να
καταλαμβάνουν το ελάχιστο δυνατό μέγεθος (προτείνουμε σε μορφή JPEG ή GIF).

4.Το συνολικό μέγεθος του αρχείου που περιέχει το άρθρο δε θα πρέπει να ξεπερνά το 1 ΜΒ.
Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο, το άρθρο μπορεί να χωρίζεται σε αντίστοιχο αριθμό αρχείων.


Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Με την υποβολή άρθρου, οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς θα πρέπει να αποστείλουν και το βιογραφικό τους σημείωμα. Το CV θα πρέπει να έχει τη μορφή παραγράφου, να μην υπερβαίνει τις 15 σειρές και να είναι γραμμένο με γραμματοσειρά Times News Roman 12. Σ’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν σε γ΄ πρόσωπο το ονοματεπώνυμο (π.χ. Ο Χ.Χ. είναι…), τις σπουδές, την επαγγελματική εμπειρία, το διδακτικό ή πιθανό συγγραφικό τους έργο και τους τομείς, στους οποίους επικεντρώνονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντά τους.

Κάτω από την παράγραφο του βιογραφικού θα αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας, η ταχυδρομική διεύθυνση, το μέιλ και αριθμός τηλεφώνου τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το βιογραφικό θα υποβάλλεται στο περιοδικό σε ξεχωριστό αρχείο και όχι ενσωματωμένο στο άρθρο.
 

 

LAST_UPDATED2