Αρχική τεύχος 20 Συζητώντας για ‘το κομμάτι που λείπει’ και την ολοκλήρωση: φιλοσοφικές συζητήσεις στο σχολείο με τη βοήθεια της λογοτεχνίας
Συζητώντας για ‘το κομμάτι που λείπει’ και την ολοκλήρωση: φιλοσοφικές συζητήσεις στο σχολείο με τη βοήθεια της λογοτεχνίας PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Ουρανία Μαρία Βεντίστα Μαρίτα Παπαρούση   
Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος 2014 15:19

Συζητώντας για ‘το κομμάτι που λείπει’ και την ολοκλήρωση: φιλοσοφικές συζητήσεις στο σχολείο με τη βοήθεια της λογοτεχνίας

Ουρανία Μαρία Βεντίστα * & Μαρίτα Παπαρούση **

* Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Durham University

** Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Περίληψη

Το παρόν άρθρο εξετάζει το θέμα της εισαγωγής του φιλοσοφικού διαλόγου στο δημοτικό σχολείο με εισαγωγικό ερέθισμα λογοτεχνικά κείμενα. Η φιλοσοφία με τα παιδιά, σύμφωνα με όσους ασπάζονται τις απόψεις των εμπλεκομένων στο κίνημα «Φιλοσοφία για παιδιά», συνιστά μια δυναμική διαδικασία που εμπλέκει τους συμμετέχοντες σε μια διερευνητική προσπάθεια που εξαρτάται και από την κριτική και από τη δημιουργική σκέψη, συμβάλλοντας στην προσωπική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική επικοινωνία. Στο συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο εντάσσεται η παρούσα ποιοτική έρευνα, η οποία υλοποιήθηκε σε Στ' τάξη δημοτικού σχολείου με εισαγωγικό ερέθισμα το βιβλίο του S.Silverstein, Το κομμάτι που λείπει συναντά το μεγάλο Ο. Η εφαρμογή της διήρκησε τέσσερις διδακτικές ώρες και βασίστηκε στο φιλοσοφικό διάλογο γύρω από το θέμα της ολοκλήρωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι είναι δυνατόν οι μαθητές του δημοτικού να συζητήσουν γύρω από φιλοσοφικά θέματα, να διατυπώσουν δικές τους ερωτήσεις και να αιτιολογήσουν τις απόψεις τους.


Πλήρες άρθρο

LAST_UPDATED2