Αρχική τεύχος 22 Αναδημιουργώντας το κείμενο: Κατανοώντας τη γραφή, μετα-γράφοντας την κατανόηση και ο ρόλος της εννοιολογικής μεταφοράς
Αναδημιουργώντας το κείμενο: Κατανοώντας τη γραφή, μετα-γράφοντας την κατανόηση και ο ρόλος της εννοιολογικής μεταφοράς PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Άννα Κουππάνου   
Πέμπτη, 07 Ιανουάριος 2016 13:26

Αναδημιουργώντας το κείμενο: Κατανοώντας τη γραφή, μετα-γράφοντας την κατανόηση και ο ρόλος της εννοιολογικής μεταφοράς

Άννα Κουππάνου

Λειτουργός Γραφείου Αναλυτικών Προγραμμάτων
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου


Περίληψη


Οι μεταφορικές συνδέσεις που ενυπάρχουν στο επίπεδο της πρότασης, αλλά και μεγαλύτερων μονάδων νοήματος εντός του λογοτεχνικού κειμένου, επιτρέπουν την εννοιολογική προσέγγιση μεταξύ τομέων που βρίσκονται σε λογική απόσταση μεταξύ τους (Lakoff & Johnson, 1980· Turner, 1996· Stockwell, 2002). Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία συνδέσεων και αναμείξεων που πραγματώνονται εντός του κειμένου, αλλά και διακειμενικά μεταξύ του κειμένου και άλλων προκειμένων, κειμένων ή έργων τέχνης. Η παραγωγή αφηγηματικού λόγου μπορεί να θεωρηθεί μία τέτοια οργάνωση συνδέσεων, ενώ η συγγραφή ποίησης μπορεί να αναδείξει ακόμη περισσότερο τη σύνδεση μεταξύ φαινομενικά αταίριαστων εννοιολογικών τομέων. Το παρόν άρθρο προτείνει μία διδακτική προσέγγιση κατά την οποία τόσο η κατανόηση-επεξεργασία του δεδομένου κειμένου, όσο και η παραγωγή-συγγραφή καινούριου κειμένου από τα παιδιά, μετατρέπονται σε παιχνίδι αποκάλυψης των συνδέσεων-τεχνικών του/της συγγραφέα/συγγραφέως και αξιοποίησής του, ώστε τα παιδιά να παράγουν παρόμοιες και διαφορετικών ειδών συνδέσεις στα κείμενα που καλούνται να δημιουργήσουν.

πλήρες άρθρο