Αρχική τεύχος 25 Ο ρόλος των περικειμενικών στοιχείων του εξώφυλλου στη διαμόρφωση άποψης από παιδιά προσχολικής ηλικίας ως προς την επιλογή ενός εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου
Ο ρόλος των περικειμενικών στοιχείων του εξώφυλλου στη διαμόρφωση άποψης από παιδιά προσχολικής ηλικίας ως προς την επιλογή ενός εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Ευαγγελία Σδρούλια - Τασούλα Τσιλιμένη   
Δευτέρα, 03 Ιούλιος 2017 13:34

Ο ρόλος των περικειμενικών στοιχείων του εξώφυλλου στη διαμόρφωση άποψης από παιδιά προσχολικής ηλικίας ως προς την επιλογή ενός εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου

Ευαγγελία Σδρούλια1 & Τασούλα Τσιλιμένη2
1
Νηπιαγωγός, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του ΠΤΠΕ - ΠΘ
2 Καθηγήτρια Παιδικής Λογοτεχνίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Περίληψη


Τα περικειμενικά στοιχεία  ενός βιβλίου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, τόσο στη διαμόρφωση άποψης ως προς το περιεχόμενο του βιβλίου, όσο και ως προς την επιλογή του. Στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία τα περικειμενικά στοιχεία, ως ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας, την υποστηρίζουν, προσφέρουν αισθητική συνοχή στο βιβλίο και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ενεργού αναγνώστη. Ωστόσο,  εξετάζοντας το περικείμενο του εξώφυλλου των εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων και του ρόλου του ως προς την επιλογή του βιβλίου από παιδιά προσχολικής ηλικίας, διαπιστώθηκε ότι ενώ τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας χρησιμοποιούν τα περικειμενικά στοιχεία του εξώφυλλου ως προς τη νοηματοδότηση του περιεχομένου των βιβλίων, ωστόσο επηρεάζονται από αυτά ως προς την επιλογή του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου.

πλήρες άρθρο

LAST_UPDATED2