Σδρούλια Ευαγγελία PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 03 Ιούλιος 2017 13:51

Η Σδρούλια Ευαγγελία είναι Νηπιαγωγός και διδάσκει στο 13ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βόλου. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης είναι μέλος του Πανελλήνιου Ομίλου Φίλων της Αφήγησης.