Αρχική Τεύχος 30 Πολιτισμικός Γραμματισμός μέσα από τον Διάλογο και την Επιχειρηματολογία στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση: Ένα παράδειγμα διδακτικής πράξης
Πολιτισμικός Γραμματισμός μέσα από τον Διάλογο και την Επιχειρηματολογία στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση: Ένα παράδειγμα διδακτικής πράξης PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα   

Πολιτισμικός Γραμματισμός μέσα από τον Διάλογο και την Επιχειρηματολογία στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση: Ένα παράδειγμα διδακτικής πράξης


Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας και Διδακτικής της Λογοτεχνίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας

 

 

Περίληψη

 

Η παρούσα εισήγηση στόχο έχει να ανακοινώσει τον τρόπο που προτείνει για την καλλιέργεια του Πολιτισμικού Γραμματισμού το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Dialogue and Argumentation for Cultural Literacy Learning in Schools (DIALLS) Πολιτισμικός Γραμματισμός στο Σχολείο μέσα από τον Διάλογο και την Επιχειρηματολογία.Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Ορίζοντα 2020 και θα διαρκέσει τρία χρόνια. Ο βασικός ερευνητικός εταίρος είναι το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Cambridge, σε συνεργασία με άλλα εννέα Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα, μεταξύ αυτών και το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ο όρος Πολιτισμικός Γραμματισμός αναθεωρείται και ανασημασιολογείται στο ερευνητικό πρόγραμμα ως ένας όρος ρευστός, που προϋποθέτει τη διαλογική παιδαγωγική και εστιάζει στην προδιάθεση, στάση και ικανότητα της κάθε οντότητας να έρθει σε επαφή με τις πολιτισμικές διαφορές των γύρω του, ώστε να γνωρίσει τη δική του πολιτισμική ταυτότητα με βάση την κοινωνική διάδραση που θα προϋπάρξει.

Η προσέγγιση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένες ταινίες μικρού μήκους και εικονοβιβλία χωρίς λόγια, αλλά και δραστηριότητες μέσω των μεθόδων του διαλόγου και της επιχειρηματολογίας. Η βασική θεματολογία των κειμένων είναι η συνύπαρξη, η κοινωνική ευθύνη, η ευρωπαϊκή ταυτότητα και στάσεις όπως η ανοχή, η ενσυναίσθηση και η συμπερίληψη. Αφού αναλυθούν σύντομα οι στόχοι και η μεθοδολογία του προγράμματος, θα παρουσιαστούν βασικές θέσεις του Διαλόγου και της Επιχειρηματολογίας στην τάξη μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος, θα παρουσιαστεί ένα ενδεικτικό πλαίσιο διδακτικής προσέγγισης ενός από τα υπό εξέταση εικονοβιβλία χωρίς λόγια, για να δοθεί μια πρώτη ιδέα των εργαλείων αυτών και της χρήσης τους αναφορικά με την καλλιέργεια της δεξιότητας του πολιτισμικού γραμματισμού.

Είναι χρήσιμο τέτοιου είδους προγράμματα να ανακοινώνονται και να γνωστοποιούνται οι πλατφόρμες που τα φιλοξενούν https://dialls2020.eu/ ώστε να εξυπηρετούν όλους ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να προωθήσουν στις τάξεις τους τεκμηριωμένα εφαρμόσιμες μεθόδους, ως προς τους καινούριους γραμματισμούς, όπως αυτόν του πολιτισμού.

 

 

Πλήρες άρθρο