Μεταξούλα Μανικάρου PDF Εκτύπωση E-mail

Η Μεταξούλα Μανικάρου είναι φιλόλογος και υπηρέτησε, επί σειρά ετών, σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από τη θέση της Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων. Από τον Οκτώβριο του 2017 κατέχει θέση «Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στις Επιστήμες Αγωγής: ΠΤΔΕ Ιωαννίνων («Νεοελληνική Γλώσσα και Παιδική Λογοτεχνία») και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας («Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας» &  «Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας»).

Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στη «Νεοελληνική Λογοτεχνία» στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συνεχίζει μεταδιδακτορική έρευνα «Διαδρομές στο χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους» με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τασούλα Τσιλιμένη.

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με τον ελληνικό περιοδικό τύπο, τη νεοελληνική και παιδική λογοτεχνία, τη νεοελληνική γλώσσα, ενώ αξιοποιεί τις γνώσεις της σε θέματα διδακτικής, παιδαγωγικών και χρήσης Νέων Τεχνολογιών.