Αρχική Τεύχος 30 Μεταφραστικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις στο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Σταχομαζώχτρα» κατά τη μεταφορά του στη Νεοελληνική για παιδιά και νέους
Μεταφραστικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις στο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Σταχομαζώχτρα» κατά τη μεταφορά του στη Νεοελληνική για παιδιά και νέους PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Νικολέττα Κόρκα   

Μεταφραστικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις στο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Σταχομαζώχτρα» κατά τη μεταφορά του στη Νεοελληνική για παιδιά και νέους

«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» (MIS-5000432), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)»

 

 

Νικολέττα Κόρκα

Υποψήφια Διδακτόρισσα, Μεταφράστρια, Εκπαιδευτικός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται συγκριτική μελέτη του διηγήματος «Η Σταχομαζώχτρα» και της μετάφρασής του στην Νεοελληνική για παιδιά και νέους. Από τη συγκριτική εξέταση ενός λογοτεχνικού κειμένου και της μετάφρασής του προκύπτουν προβληματισμοί για τη διαδικασία της μετάφρασης και αναδεικνύονται ζητήματα σχετικά με τη λογοτεχνία και τη μετάφρασή της. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση τυχόν διαφοροποιήσεων και προσαρμογών του έργου κατά τη μεταφορά του από τη γλώσσα του πρωτοτύπου, τη γλώσσα του 19ου αιώνα διανθισμένη, όμως, με το λαϊκό σκαθίτικο ιδίωμα και την ευέλικτη παπαδιαμαντική καθαρεύουσα, στα νέα ελληνικά για ανήλικους αναγνώστες και η μελέτη των μεταφραστικών στρατηγικών που υιοθετούνται κατά τη διαδικασία της μετάφρασης. Η εξέταση των ενδογλωσσικών προσαρμογών του έργου του Παπαδιαμάντη στη νεοελληνική για παιδιά και νέους συνιστά ενδιαφέρον ερευνητικό εγχείρημα, καθώς θέτει στο επίκεντρο ζητήματα ενδογλωσσικής μετάφρασης στην παιδική λογοτεχνία. Η γλωσσική μετακίνηση μιας εξιστόρησης υπονοεί, και επιφέρει, και την πολιτισμική μετακίνησή, ενώ τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη είναι φορείς ισχυρών πολιτισμικών στοιχείων και αντιπροσωπεύουν την ελληνική επαρχία του 19ου αιώνα.

 

 

 

Πλήρες άρθρο