Αρχική Συντελεστές
Συντελεστές PDF Εκτύπωση E-mail
 

ISSN : 1790-1782

Έκδοση:

Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Διεύθυνση:
Τασούλα Τσιλιμένη,
Αν. Καθηγήτρια Π.Θ.

 

Επιμέλεια Κειμένων:
Τασούλα Τσιλιμένη,
Αν. Καθηγήτρια Π.Θ.

 

Συντακτική επιτροπή:


Βασίλειος Δ. Αναγνωστόπουλος,
Ομότιμος Καθηγητής ΠΤΠΕ. Παν. Θεσσαλίας

Αλεξάνδρα Ζερβού,
Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕΣ Παν. Αιγαίου

Μένη Κανατσούλη,
Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ Παν. Αθηνών


Ανδρέας A. Καρακίτσιος,
Καθηγητής ΤΕΠΑΕ Α.Π. Θεσσαλονίκης


Κική Λαλαγιάννη,
Καθηγήτρια Παν. Κορίνθου


Τασούλα Τσιλιμένη,
Αν. Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Παν. Θεσσαλίας

Αναστασία Οικονομίδου,
Επ. Καθηγήτρια Παν. Θράκης