Υποβολή Κειμένων Εκτύπωση

 

Oδηγίες για την αποστολή συνεργασίας


Οι συνεργασίες( πρωτότυπα ή μεταφρασμένα κείμενα), θα στέλνονται στο περιοδικό:

1. Με e-mail στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή
2. σε δισκέτα με μια εκτύπωση του κειμένου στη διεύθυνση:

Τασούλα Τσιλιμένη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Π.Τ.Π.Ε.
Αργοναυτών και Φιλελλήνων
Τ.Κ. 38221 Βόλος

 

Κρίνεται απαραίτητο οι συνεργασίες να συνοδεύονται από:

1. Περίληψη του άρθρου έως 150 λέξεις.
2. Εργοβιογραφικό σημείωμα του/της συγγραφέα που να μην υπερβαίνει τις 15 σειρές, καθώς και με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας( ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο κ.α.)

Σε ό,τι αφορά τη μορφοποίηση των άρθρων προς δημοσίευση:

Τα κείμενα θα πρέπει να μην ξεπερνούν τις 15 σελίδες.
Γραμματοσειρά: Times New Roman Greek, 12.
Διάστιχο: μονό. Διαστάσεις σελίδας: επάνω, δεξιά:3cm . Κάτω, επάνω :4cm
Στην πρώτη σελίδα της εργασίας θα αναφέρονται κατά σειρά:
-Τίτλος άρθρου στοιχισμένο στο κέντρο, 14 έντονα (bold)
-Από κάτω επίσης στοιχισμένο στο κέντο, μετά από κενό 1 σειράς όνομα και επώνυμο συγγραφέα, 12
-Ιδιότητα (π.χ. καθηγητής στην Παιδική Λογοτεχνία, ερευνητής στο Ε.Κ.Ε., κλπ), 12
-Κάτω από την ιδιότητα το: Παν/μιο ή το ερευνητικό κέντρο,: 12
-Κενό 2 στίχους.
-Ακολουθεί το κείμενο το οποίο θα είναι πλήρως στοιχισμένο, από δεξιά και από αριστερά.
Για την περίπτωση που υπάρχουν παραθέματα: 11, πλάγια, από πάνω και από κάτω κενό 1 στίχο.
Εισαγωγικά: « » για παραθέσεις και ' ' για όρους και για μικρά αποσπάσματα μέσα στο κείμενο, κλπ.
Εφόσον υπάρχουν τίτλοι για ενότητες, θα πρέπει να έχουν στοίχιση στο κέντρο, 12 bold.

Αναφορές, υποσημειώσεις, βιβλιογραφία

Το περιοδικό χρησιμοποιεί το αμερικανικό σύστημα αναφορών : μέσα στο κείμενο σε παρένθεση, και τελική Βιβλιογραφία.
Αν όμως υπάρχουν και υποσημειώσεις (συμπληρωματικές, επεξηγηματικές), αυτές θα ακολουθούν αύξοντα αριθμό, και θα παρατίθενται στο τέλος του κειμένου, πριν την Βιβλιογραφία.

Αναφορές:
(Bourdieu, 1963), για αναφορές με συγκεκριμένη σελίδα/σελίδες: (Bourdieu, 1963:32-33), για πολλούς συγγραφείς ενός βιβλίου/άρθρου: (Bourdieu & Passeron, 1964), για αναφορές σε πολλά έργα: (Montandon 2003, Brunel 2000), (Μontandon 2003:17, Brunel 2000:29-30).

Βιβλιογραφία:
Σε ό,τι αφορά:
- Βιβλία:
Μπένετ, Τόνυ (1983). Φορμαλισμός και μαρξισμός (μτφρ.Σπ.Τσακνιάς), Αθήνα, Νεφέλη.
Giasson, Jocelyne (2000). Les Τextes Littéraires à l'Ecole, éd. Gaetan Morin, Montréal/Paris, p.34.
- 'Αρθρα:
Νικολαίδης, Ευθύμιος (1994). 'Ορθοδοξία, θρησκευτικός ουμανισμός και διαφωτισμός', Νεύσις, τ.1: 99-121.
Taylor, L. (1999).'Female Impersonation and Male Desire in Tahar Ben Jelloun's L'Enfant de Sable', Women in French Studies 7, pp. 219-226.
- Συμμετοχή σε συλλογικό τόμο:
Χατζησαββίδης, Σ. (1999). 'Γλώσσα και Λογοτεχνία: Ο Λογοτεχνικός και ο μη Λογοτεχνικός Λόγος στη Διδακτική Πράξη', στο B.Αποστολίδου & Ε.Χοντολίδου (επιμ.), Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, Αθήνα, Τυπωθήτω/Γιώργος Δαρδανός, σσ.103-117.
- Συμμετοχή σε πρακτικά συνεδρίου:
Δασκαλιά, Μ.( 2001), 'Απαιτούμενες διαστάσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα. Αξιοποιώντας την πρόταση και την εμπειρία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης', στο Ο δάσκαλος του 21ου αιώνα στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, Πρακτικά ομώνυμου συνεδρίου( Αλεξανδρούπολη, 10-13/5/2001), εκδ. Σπανίδη, Ξάνθη 2001, σ.σ 262-272.
- 'Αρθρα σε εφημερίδα:
Γ.Μπαμπινιώτης, 'Η Γλώσσα ως Αξία', εφ. Το Βήμα, 28 Νοεμβρίου 1993.


-Στην περίπτωση που το κείμενο συνοδεύεται από εικόνες παρακαλούμε να
καταλαμβάνουν το ελάχιστο δυνατό μέγεθος (προτείνουμε σε μορφή JPEG ή GIF)

-Επίσης το συνολικό μέγεθος του αρχείου που περιέχει το άρθρο να μην ξεπερνά το 1 ΜΒ.
Στην περίπτωση που είναι αναγκαίο να διασπάται σε αντίστοιχο αριθμό αρχείων.

-Προτείνουμε το άρθρο σας να είναι σε μορφή MS Word.

Κείμενα στη διεύθυνση:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Copyright:

Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

LAST_UPDATED2